(function () { var rrid = '257562a2035477387d2a6043292072e3'; _rrConfig = {'yOffset': '250', 'xSide': 'right'}; var _rr = document.createElement('script'); _rr.type = 'text/javascript'; var language = (document.documentElement.lang.substring(0, 2) || window.navigator.userLanguage || window.navigator.language).substring(0, 2); _rr.src = '//www.rzetelnyregulamin.pl/pl/widget,kod-' + rrid + ',lang-' + language + ''; var __rr = document.getElementsByTagName('script')[0]; __rr.parentNode.insertBefore(_rr, __rr); })();

Biuro Obsługi Zamówień +48 791 007 900 lub bok@elektroglob.eu

Koszyk

ACSP-402 Centrala sygnalizacji pożarowej SATEL

Indeks 172-711-530
Nazwa Producenta SATEL
Indeks producenta ACSP-402
EAN 5905033338326
 

Opis produktu

Centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402 przeznaczona jest do:
- sygnalizowania pożaru zgłoszonego przez automatyczne lub ręczne ostrzegacze pożarowe
- poinformowania o miejscu wykrycia pożaru
- uruchomienia głośnej sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizatory), aby ostrzec o pożarze osoby
przebywające na terenie chronionego obiektu
- zgłoszenia pożaru właściwym służbom (np. straży pożarnej)
- sterowania urządzeniami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru
- uruchomienia urządzeń służących do automatycznego gaszenia pożaru

Wejścia
- 4 programowalne wejścia na płycie głównej centrali (NO, NC)
- nadzorowanie stanu urządzeń zewnętrznych, np. do powiadamiania o alarmach pożarowych i uszkodzeniach

Wyjścia
- 2 wyjścia do sterowania sygnalizatorami konwencjonalnymi
- wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji alarmów pożarowych
- wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji sygnałów uszkodzenia
- 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
- wyjście do sterowania automatycznymi przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi
- wyjście zasilające 24 V DC
- wyjście dedykowane do zasilania modułów ACSP-ETH i ACSP-RSI
- opóźnienie sygnałów na wyjściach

Magistrala komunikacyjne RS-485
- możliwość podłączenia
- panelu wyniesionego APSP-402
- modułu ACSP-ETH (rozbudowa centrali o łącze Ethernet)
- modułu ACSP-RSI (optoizolacja magistrali i podłączenie drukarki)

Konfigurowanie:
- konfigurowanie przy pomocy przycisków na panelu czołowym centrali
- bezpłatny program ACSP Soft umożliwiający konfigurowanie centrali (port USB)

Moduł płyty głównej centrali
- diody LED informujące o statusie centrali i urządzeń zewnętrznych
- wyświetlacz LCD umożliwiający:
- konfigurowanie centrali
- wyświetlanie informacji o alarmie pożarowym
- wyświetlanie komunikatów o blokadach, testach oraz uszkodzeniach
- przeglądanie listy aktualnych blokad, testów oraz uszkodzeń
- przeglądanie historii alarmów i innych zdarzeń
- port USB umożliwiający podłączenie komputera
- złącze do podłączenia zasilacza
- złącze do podłączenia akumulatora
- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem bateryjnym
Zasilanie:
- obsługa zasilacza impulsowego APS-318 (zasilanie główne)
- automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne (akumulator) w przypadku awarii zasilania głównego
- układ ładowania akumulatora z kompensacją temperaturową napięcia ładowania
- kontrola stanu akumulatora (brak akumulatora, rozładowany akumulator lub zbyt duża rezystancja wewnętrzna akumulatora)
- odłączanie rozładowanego akumulatora

Dane techniczne:
Maksymalna liczba adresowalnych linii dozorowych (promień): 4
Liczba linii transmisji uszkodzenia: 1
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia: 24 V DC±15%
Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia: 180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia: 10 kOhm±5%
Liczba programowanych wyjść przekaźnikowych: 8
Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy: 12 V / 17 Ah
Zasilanie rezerwowe: zewnętrzny akumulator kwasowy: 12 V / 33 Ah
Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): przy awarii zasilania AC: 12 V DC +15%, -20%
Maksymalny prąd łądowania akumulatora: 1,4 A
Zabezpieczenie nadprądowe zasilacza sieciowego (bezpiecznik topikowy zwłoczny): 3,15 A
Parametry prądowe zintegrowanego zasilacza sieciowego (wg EN54-4) - Imax a: 1,6 A
Parametry prądowe zintegrowanego zasilacza sieciowego (wg EN54-4) - Imax b: 1,6 A

Zabezpieczenie nadprądowe układu ładowania akumulatora (bezp. topikowy zwłoczny): 3,5 A
Maksymalna liczba adresowalnych linii dozorowych (pętla): 2
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu: 10 kOhm±5%
Maksymalna rezystancja adresowalnej linii dozorowej: 100 (2 x 50) Ohm
Maksymalna liczba elementów liniowych w adresowalnej linii dozorowej: 128
Zalecana liczba elementów liniowych w adresowalnej linii dozorowej typu promień: 32
Maksymalna liczba automatycznych ostrzegaczy w konwencjonalnej linii dozorowej: 32
Maksymalna liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w konwencjonalnej linii dozorowej: 10
Maksymalny prąd w linii dozorowej: 200 mA
Maks. dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia: 75 (2 x 37,5) Ohm
Liczba linii sygnalizatorów konwencjonalnych: 2
Napięcie robocze linii sygnalizatorów konwencjonalnych (±15%): 24 VDC
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów konwencjonalnych: 180 mA
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów konwencjonalnych: 10 kOhm±5%
Obciążalność wyjścia zasilającego +24 V: 200 mA
Masa bez akumulatora: 2721 g
Czas zwłoki transmisji alarmu na zewnątrz: 0...10 min
Napięcie zasilania (±15%): 230 V AC, 50-60 Hz
Maksymalna wilgotność: 93±3%
Wymiary: 324 x 382 x 108 mm
Maksymalny pobór prądu z sieci 230 V: 300 mA
Zakres temperatur transportu: -25…+55°C
Czas pracy zasilania rezerwowego: 72 h
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie): 1,1±10% Ohm
Pobór prądu z akumulatora w stanie dozorowania: 220 mA
Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu: 320 mA
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania: 200 mA
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu: 300 mA
Szczelność obudowy: IP30
Pojemność pamięci zdarzeń: 8999
Pojemność licznika alarmowania: 9999
Zakres temperatur pracy: -5…+40°C
Bateria zegara: 3 V (CR2032)
Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe): USB typ B
Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym: 100 Ohm
Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH: transmisja szeregowa
Wyjście zasilające+24V: 24 V DC±15%
Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): w stanie normalnym: 18 V DC +5%, -15%
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego: 1 kOhm±5%
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego: 10 kOhm±5%
Liczba programowanych wejść kontrolnych: 4
Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych: 1A / 30 V DC (NO lub NC)
Liczba linii transmisji alarmu: 1
Napięcie robocze linii transmisji alarmu: 24 V DC±15%
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu: 180 mA

Dane techniczne

EAN 5905033338326
Indeks 172-711-530
Indeks producenta ACSP-402
Nazwa Producenta SATEL
Waga 2.800
Szerokość opakowania 35
Wysokość opakowania 39
Głebokość opakowania 12
energy_label

Polecane produkty

  1. BASIC Puszka natynkowa 2-krotna beżowy MPN2/12

    BASIC Puszka natynkowa 2-krotna beżowy MPN2/12

    13,74 zł brutto

    11,17 zł netto